• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Протидія булінгу

Процедура подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2. На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

3. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

  1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
  2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
  3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
  4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

АНТИБУЛІНГОВА ПОЛІТИКА

Основним завданням сучасної школи, що підтверджується й поширюється Міністерством освіти і науки України та Міжнародною організацією ЮНІСЕФ є створення нового освітнього простору, головними засадами якого є створення безпечного навчального середовища, а також забезпечення прав, свобод та інтересів дітей. Концепція «Нова українська школа» (НУШ) вимагає реформування існуючого алгоритму розвивальної, корекційної та профілактичної роботи, адже дуже часто в освітніх закладах постає проблема булінгу та порушення норм поведінки учнями, що не дозволяє в повному обсязі досягти поставлених демократичних орієнтирів. Важливою умовою ефективності роботи працівників психологічної служби є розставлення пріоритетів та цілей, викладених комітетом ООН:

-взаєморозуміння;

-взаємоповага;

-дружня атмосфера;

-пріоритет прав людини;

-толерантність;

-постійний розвиток;

-активна життєва позиція;

-здоровий спосіб життя;

-людяність;

-порядність;

-повага до приватного життя;

-мир;

-єдина країна.

АЛГОРИТМ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ

1.Ознайомлення учасників освітнього процесу з нормативно- правовою базою та регулюючими документами щодо превенції проблеми насилля в освітньому середовищі.

2.Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів із залученням представників правоохоронних органів, служб соціального захисту, медичних установ та інших зацікавлених організацій.

3.Запровадження програми правових знань у формі гурткової, факультативної роботи.

4. Створення інформаційних куточків для учнів із переліком організацій, до яких можна звернутися у ситуації насилля та правопорушень.

5.Ознайомлення учителів і дітей з інформацією про прояви насильства та його наслідки.

6.Батьківські збори –це форма організації спільної діяльності батьків, учителів, соціального педагога, яка передбачає їх спілкування з метою обговорення актуальних питань навчання і виховання, ухвалення рішень.

7.Консультації - форма роботи з батьками, яка передбачає надання фахівцями психологічної служби допомоги батькам із різних проблем родинного виховання.

8.Педагогічний консиліум - форма спілкування учнів, учителів, батьків, метою якої є цілісне, різнобічне вивчення особистості учня, вироблення єдиної педагогічної позиції; визначення головних напрямів удосконалення виховного процесу зусиллями вчителів, батьків, самого учня; тренінги спілкування, методики оволодіння аутотренінгом.

9. Для успішного попередження та протидії насильству треба проводити заняття з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання конфліктів.

План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу в

Козаровицькій загальноосвітній школі І- ІІІ ступенів

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

1.

Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування): · педагогічний персонал; · допоміжний персонал; · технічний персонал.

Вересень

Адміністрація

2.

Обговорення та прийняття правил поведінки в групах/класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду

Вересень

Класні керівники, старости

(7–9 класи)

3.

Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

Вересень

соціальний педагог,

класні керівники

4.

Створення (або оновлення) розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти

Вересень

Відповідальний за роботу сайту школи

5.

Підготовка методичних рекомендацій для педагогів:

· з вивчення учнівського колективу;

· з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей

Жовтень

Заступник директора з НВР, соціальний педагог

6.

Підготовка тематичних буклетів за участю старшокласників

Листопад

Класні керівники, 7 – 9 кл.

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

7.

Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування.

Жовтень

Заступник директора з НВР, соціальний педагог

8.

Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти

Січень

Заступник директора з НВР,

соціальний педагог

9.

Співбесіда з класними керівниками та вихователями за результатами діагностики класного колективу

Щомісяця

соціальний педагог, класні керівники.

10.

Консультування класних керівників соціальним педагогом з проблемних ситуацій.

Постійно

соціальний педагог, заступник директора з НВР

Робота з учнями

11.

Диспут «Що псує стосунки між людьми» (8 – 9 кл.)

вересень

Класні керівники

8 – 9 кл.

12.

Виховний захід до Дня ненасильства (5 – 9 кл.)

жовтень

педагог –організатор

5 – 9 кл.

13.

Година спілкування “Толерантність людини – найважливіша умова миру і злагоди в сім’ї, колективі, суспільстві”

листопад

Класні керівники

5 – 9 кл.

14.

Година правової грамотності “Великі права маленької дитини”

грудень

Класні керівники

1 – 4 кл.

15.

Міні-тренінг "Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті" (2 – 4 кл.)

лютий

соціальний педагог

16.

Бесіда –тренінг «Віртуальний терор: тролінг і кібербулінг» (8 – 9 кл.)

березень

соціальний педагог

17.

Дебати: «Право на приватне життя»

квітень

Класні керівники

8 – 9кл.

18.

Перегляд відеороликів «Нік Вуйчич про булінг у школ», «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України..», «Зупиніться!!! МОЯ Історія про Булінг і Кібербулінг».

Протягом року

соціальний педагог

5 – 9 кл.

Робота з батьками

19.

Тематичні загальношкільні батьківські збори

Вересень

Адміністрація

20.

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

Заступник директора з НВР

21.

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

Протягом року

соціальні педагоги

22.

Проведення консультацій соціального педагога з питань взаємин батьків з дітьми

Протягом року

соціальні педагоги

Кiлькiсть переглядiв: 207

Коментарi